Nieuwe dirigent

Nieuwe dirigent

Sinds mei 2018 als Anne Luc van der Vegt onze dirigent. Hij is een oude bekende van Grachtensmart. Tijdens de meezingconcerten met Menno Wolthers op de bok, is hij onze pianist.

Mijn schele Miep is het verdriet van Utrecht

Winnaar is Mijn schele Miep!!

De eerste echte Utrechtse smartlap. Zing mee, want zingen helpt!

 

4 oktober 2016

Het verdriet van Utrecht - 25 jaar Grachtensmart

25 Jaar Grachtensmart en Utrecht krijgt een smartlap cadeau


Grachtensmart, dat dit jaar zijn 25 jarig bestaan viert, is een alom bekend koor in Utrecht. Ter gelegenheid van dit lustrum wil Grachtensmart de stad Utrecht een smartlap cadeau doen. Daarvoor heeft ons koor een wedstrijd uitgeschreven. Meer dan 30 inzendingen leverde uiteindelijk drie genomineerde liedjes op. Onze dirigente, Meike Veenhoven, arrangeerde de smartlappen vervolgens voor ons.

Het Utrechtse publiek bepaalt wie de trofee van beste Utrechtse smartlap in de wacht sleept. Op 3 oktober a.s. tijdens het Festival van het Nederlandse Lied in TivoliVredenburg is samen met het publiek de winnaar worden vastgesteld. De trofee zal worden uitgereikt door onze burgemeester Jan van Zanen aan Mijn schele Miep.

 

September 2016

 

 

 

 

 

NIeuwe dirigent en accordenist

NIeuwe dirigent en accordenist

Sinds het voorjaar van 2013 zingt Grachtensmart onder bezielende begeleiding van Meike Veenhoven als dirigent het lief en leed van de wereld.

Ad de Hartog begeleidt Grachtensmart op de accordeon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid dirigent Menno

foto G.Boven
foto G.Boven

April 2013.

Na 18 jaar gaat Menno Wolthers Grachtensmart verlaten. Een groots afscheid in de vorm van een concert "Menno's Choice". Het einde van een periode. De start van een nieuw begin met Meike Veenhoven als nieuwe dirigent.

 

 

Ingrid van Veluwen krijgt Speld van de Stad

Ingrid van Veluwen krijgt vrijdag 11 oktober 2010 uit handen van burgemeester Wolfsen de Speld van de Stad Utrecht gekregen voor haar bijdrage aan de leefbaarheid in de Springhaverbuurt. Ze zet zich sinds 1980 in voor de buurt als actief lid van het buurtcomité. Ze wordt beschouwd als de drijvende kracht achter het Buurtfeest Springhaver, dat dit weekend voor de 25ste keer is georganiseerd.

En niet te vergeten, stond Ingrid aan de wieg van Grachtensmart, dat dit jaar 20 jaar bestaat.

De uitreiking was voor Ingrid een volkomen verrassing. Zelfs Grachtensmart blijkt in staat om geheimpjes te bewaren.

 

De onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich op buitengewone wijze voor Utrecht inzetten.

Als afsluiting van de uitreiking zingt Grachtensmart speciaal voor Ingrid "de Lorelei".

 

 

 

Feest 4e Lustrum Grachtensmart

Op 18 september 2010 vierde Grachtensmart haar 20-jarig bestaan met een uitbundig feest.

Ook nu weer blijkt de feestcommissie in staat om iedereen te verrassen met een gevarieerd programma.

In groepen verdeeld en iedereen met een knapzak op de nek, loopt iedereen de muzikale speurtocht die in de binnenstad is uitgezet. Hoogtepunten zijn een bezoek aan het 'museum Grachtensmart' en een neut bij Han en Rie.

Het avondprogramma is een uitgebreid buffet waar Boer Cor eindelijk met zijn Carmen kan trouwen. En tot slot dansen met Willy en de Billies. 

 

 

 

 

Buitenlandse optredens

In 1992, toen nog onder leiding van dirigent Paul Jongh, treedt Grachtensmart voor het eerst op in het buitenland. De eerste reis heeft Praag als doel. De organisatie heeft gezorgd voor een vol programma met een optreden in het bejaardenhuis en een bezoek aan de opera.

 

Pas in 2005 krijgt deze buitenlandreis een vervolg. Op naar Barcelona. Een, zo mogelijk nog voller cultureel programma met overnachting in een Jugendstill- jeugdherberg.Optredens worden verzorgd in het Gaudi-park, tijdens een Spaanse koren-wedstrijd en als afscheid in de hal van de jeugdherberg.

 

Glasgow is in 2009 het volgende doel. Tijdens dit uitje is zelf optreden niet het belangrijkste. Alles draait om het concert van Cliff Richard met zijn Shadows. Uiteraard ziet Grachtensmart toch kans om een klein optreden te verzorgen in een echte Engelse pub.

 

Next stop?

 

 

 

Optredens

Uiteraard treedt Grachtensmart een aantal malen per jaar op in bejaardenhuizen en ziekenhuizen. Ook is Grachtensmart te vinden op het Uitfeest en het Smartlappenfestival.

 

 

 

 

Meezingconcerten

Dikke tranen met tuiten... januari 2010
Dikke tranen met tuiten... januari 2010

Het fenomeen meezingconcert is niet nieuw. Denk alleen maar eens aan al die uitvoeringen van de Matthäus Passion waarbij liefhebbers kunnen meezingen. Voor de liefhebbers van het levenslied bestond iets dergelijks nog niet.

 

Initiatiefnemer Menno Wolthers creëerde samen met Grachtensmart in 2005 het eerste meezingconcert. Inmiddels blijkt het een succesvolle formule die één maal per 2 jaar wordt herhaald.

Tijdens de derde editie van het meezingconcert doet een recordaantal van 350 gastzangers en -zangeressen mee. De deelnemers krijgen een oefen-cd en bladmuziek. Zij studeren de eigen partij zelfstandig in, of in een groepje met stemsoortgenoten. In één gezamenlijke repetitie wordt het concert voorbereid, namelijk op de dag van het concert zelf. Een paar weken eerder is er per stemsoort één oefenavond. Op de site van Grachtensmart is dan bovendien een oefensuite beschikbaar, waarop elke deelnemer kan inloggen om lekker een potje te oefenen.

 

 

 

 

Werkweekend

Werkweekend

Om het niveau van het koor verder te vergroten, introduceerde Menno Wolthers de zangweekenden. Vanaf 1997 trekt Grachtensmart zich een weekendlang terug in de Jeugdherberg in Gorssel. Later in Hoogeloon

Uiteraard wordt tijdens deze weekenden niet alleen gezongen en gewerkt aan verbetering van stem, uitstraling, dictie e.d.

 

 

 

Ontstaan Festival van het Nederlandse Lied

Krantenkop Utrechts Nieuwsblad 30 oktber 1995
Krantenkop Utrechts Nieuwsblad 30 oktber 1995

 

 

Na het eerste lustrum in 1995, dat gevierd werd met een klein festival onder het motto ´gedeelde smart is halve smart´ is Grachtsmart benaderd door Vredenburg om samen een variant op dit evenement te organiseren.

 

Vandaar dat sinds 1996 Grachtensmart nu het Festvial van het Nederlandse lied organiseert. Een festival dat geheel gefasciliteerd wordt door Vredenburg.

 

In 2015 krijgt het Festival een speciaal Utrecht tintje, 25 Jaar Grachtensmart en krijgt het Festival de titel 'het verdriet van Utrecht' mee.

Grachtensmart geeft de stad Utrecht een echte smartlap cadeau: Mijn schele Miep.

 

 

 

 

Nieuwe aanwas

Lappendeken gemaakt door koorleden
Lappendeken gemaakt door koorleden

Vele koorleden zijn in de jaren negentig in de bloei van het leven.

Vele babies worden welkom geheten. Elke nieuwe wereldburger ontvangt een cadeau dat door het koor zelf is gemaakt. Of het nu een lap is of een blok, de Grachtensmarters leven hun creativiteit uit met als resultaat een lappendeken of een blokkendoos.

Nu, 25 jaar later, zien we kleinkinderen geboren worden. Ook hebben we in al die jaren menig koorlid naar het graf begeleid. Een lach en een traan, een afspiegeling van het leven. 

 

 

 

Optreden voor elkaar

Slotfeest juni 1992
Slotfeest juni 1992

De eerste twee jaren groeit Grachtensmart snel. Na elk optreden melden zich nieuwe leden aan. Iedereen mag meedoen en is welkom.Een ledenstop wordt pas ingevoerd bij 70 leden.

Omdat het verloop laag is laag ontstaan er wachttijden van meer dan 7 jaar. Inmiddels is er alleen nog een wachtlijst voor vrouwen. Mannen krijgen meestal direct een plek in het koor. Tegenwoordig moet je voorzingen en pas dan wordt bepaald of je mee mag zingen. Zo'n barrière was er in het begin niet.

 

Regelmatig wordt een slotfeest georganiseerd voor koor "met aanhang". Deze feesten leveren altijd optredens op voor eigen publiek. Er vormen zich dan kleine groepjes die veel energie steken in eigen aangepaste teksten, uitdossing en performance. 

 

 

Smartlap is mini-opera

Paradiso 1994
Paradiso 1994

 

Menno Wolthers kent Utrecht goed, want tijdens zijn studie aan het Hilversums conservatorium verkoos hij om  in de Domstad te wonen. "Ik heb altijd al van smartlappen gehouden. Vroeger kocht ik voor één gulden per vel een smartlap bij muziekhandel Wagenaar aan de Oudegracht. Daar stond een kast vol smartlappen. Na één avondje oefenen met Grachtensmart was ik om. Smartlappen zijn in feite kleine mini-operaatjes, kleine drama's. Ook in een smartlap gaat het altijd over doodgaan, over geliefden die elkaar niet krijgen. Emoties komen echt los."

 

 

Op zoek naar een dirigent

Menno Wolthers 2005
Menno Wolthers 2005

 

Al snel ging Grachtensmart op zoek naar een dirigent. "We wilden echt iets neerzetten en mooie arrangementen zingen", legt De Bie uit, "anders wordt het snel een plat liedje. We zingen vijf stemmig: sopraan, mezzo, alt, tenor en bas"

Onze eerste dirigent was Paul Jongh, die ook accordeon speelde. Hij is intussen overleden. Na Paul kwam Menno Wolthers, die 18 jaar onze dirigent was. Nu dirigeert Meike Veenhoven het koor en arrangeert ze onze smartlappen.

 

 

 

 

 

Teveel gedronken?

De kiem voor Grachtensmart is in 1989 gelegd tijdens een buurtfeest op de Springweg. Tegen de muur van wat nu Hotel Karel V heet, stond een bandje uit Amsterdam smartlappen te zingen. Leny de Bie ging spontaan meezingen. "De mensen op straat tikten tegen hun voorhoofd en dachten dat ik teveel gedronken had. Maar mijn vriendinnen Loes en Lieke vonden het prachtig en samen besloten we een smartlappenkoor op te zetten. Niemand nam ons serieus maar uiteindelijk is ons koor in oktober 1990 van start gegaan met twaalf leden. Loes vond het eerst heel ordinair en wilde zelf niet meedoen. Maar na de eerste repetitie aan de Oudegracht 227 is ze nooit meer weggegaan. Nog steeds oefenen we elke dinsdagavond. Nu met zeventig leden."